فیلتر هوا یکی از قطعات پر مصرف خودرو می باشد. این قطعه مصرفی بوده و باید طی زمان بندی مورد تعویض قرار بگیرد. فیلتر هوا در دو نوع برای تامین هوای خودرو در نظر گرفته شده است:

  • فیلتر هوای موتور برای تامین هوای ورودی برای ترکیب با سوخت:

این فیلتر از همیت بسیار بالایی برخوردار است و در صورت عدم توجه به تعویض به موقع آن، موجب اختلال در سیستم سوخت رسانی و عملکرد بهینه خودرو می گردد.

  • فیلتر کابین برای تصفیه هوای ورودی به سیستم تهویه خودرو:

این فیلتر جهت تمیز کردن هوای ورودی برای تامین هوای مطبوع و پاکیزه سرنشینان داخل خودرو در نظر گرفته شده است.